PLEN

Serwisy internetowe

ergonomia - design - realizacja celów

Serwisy internetowe zawsze realizują jakieś cele, dlatego na pierwszym miejscu stawiamy na skuteczność i adekwatność. Zapewniamy wsparcia w zakresie zaprojektowania i wdrożenia; serwisów korporacyjnych, stron typu landing page, sklepów internetowych i rozwiązań ecommerce, portali oraz dedykowanych aplikacji szytych na miarę.

Na przestrzeni lat wypracowaliśmy proces realizacji, który zapewnia sprawną współpracę oraz połączenie ergonomii i dobrego designu z realizacją celów biznesowych Klienta.

Dlaczego my?

Doświadczenie Przemyślany proces projektowy Rekomendacja realizującego cele rozwiązania Autorska “Procedura Oddania Projektu”

Szerokie kompetencje dodatkowe (Analityka, UX, SEO/SEM, Copywriting) Bezpieczeństwo (ForSecure)

Pełny proces realizacji projektu

W zależności od potrzeb lub charakteru przedsięwzięcia zastosowanie mają wszystkie lub wybrane etapy projektowe. Cały proces realizujemy w modelu Quality Assurance (klarowna komunikacja, zdefiniowane wymagania, role i sposób pracy).

“Zaniedbanie przygotowania to przygotowanie porażki.”
Benjamin Franklin

Briefing

Wykonujemy wstępna analizę potrzeb, poznajemy biznes, branżę, ofertę Klienta oraz jego oczekiwania co do projektu. Omawiamy funkcjonalności, wstępna skalę projektu oraz budżet. Wszystko po to, aby obie strony oceniły potencjalną wartość współpracy.

Warsztaty

Kluczem do sukcesu w realizowaniu projektów internetowych jest etap przygotowań do ich realizacji. Na początku, gdy dysponujemy jedynie pomysłem lub ogólnymi założeniami, nie jesteśmy w stanie określić skali projektu, stopnia jego skomplikowania czy też charakteru wszystkich funkcjonalności. Niezwykle istotne jest zebranie wymagań, określenie i sprecyzowanie funkcjonalności oraz architektury serwisu. Aby uniknąć nieporozumień na etapie wdrożenia, kluczowe jest klarowne zdefiniowanie każdej oczekiwanej funkcji systemu. Celem przeprowadzenia warsztatów jest wypracowanie dokumentacji projektu, która pozwoli na zarekomendowanie odpowiedniej technologii.

Dokumentacja projektu

Na podstawie danych zebranych podczas briefingu oraz warsztatów opracowujemy dokumentację projektu. Dokumentacja ta jest wiążącym zbiorem funkcjonalności, w sposób szczegółowy definiuje zakres prac i stanowi punkt odniesienie dla weryfikacji spełniania założeń przez finalny produkt. Wypracowana dokumentacja jest własnością Klienta.

Makieta/model funkcjonalny

Na podstawie audytu konkurencji, dobrych praktyk, badań z użytkownikami oraz naszych doświadczeń opracowujemy makietę. Makieta to szkic serwisu pokazujący jego architekturę, rozmieszczenie elementów w serwisie. To model po którym możemy się poruszać, przechodzić pomiędzy stronami, zapoznać się ze strukturą serwisu przed jego powstaniem. Etap ten jest istotny z uwagi na dbałość o wygodę użytkowania serwisu i jego skuteczność - to właśnie na tym etapie opracowujemy najlepsze rozwiązania, które mają zapewnić realizację celów biznesowych.

Koncepcja kreatywna inspiracje - benchmarki - rekomendacje kreatywne

Gdy posiadamy już pełną wiedzę o funkcjonalnościach serwisu oraz jego strukturze możemy rozpocząć prace nad koncepcją graficzną. Wykonujemy research w branży Klienta i poza nią. Zbieramy inspiracje rekomendując najlepszy w naszej opinii kierunek w jakim powinna pójść kreacja.

Opracowujemy Style Guide - zestaw elementów składowych serwisu (kolorystyka, typografia, buttony etc.).

Design atrakcyjny - przemyślany - adekwatny -

Projektujemy kluczowe widoki serwisu, który jest konsultowany z Klientem. Po dopracowaniu i akceptacji kluczowego widoku projektujemy wszystkie podstrony serwisu zgodnie z opracowaną koncepcją.

Wdrożenie

Uważamy, że korzystanie z jednej technologii nie jest dobrym rozwiązaniem. Wychodzimy z założenia, że to technologię trzeba dobrać i dostosować do wymagań projektu a nie projekt do technologii, dlatego też rekomendacja w tym zakresie zawsze ma indywidualny charakter i jest możliwa po zdefiniowaniu realnych potrzeb i budżetu.

W ramach wdrożenia kodujemy warstwę front-end oraz back-end, optymalizujemy kod, publikujemy treści dostarczone przez Klienta a zwieńczeniem prac jest nasza autorska, 34 etapowa Procedura Oddania Projektu (P.O.P). Etap wdrożenia realizujemy z uwzględnieniem procesów z zakresu Quality Control (poszukiwanie błędów, testowanie aplikacji).

Uruchomienie usługi

Przenosimy serwis do środowiska docelowego, gdzie wykonujemy testy funkcjonalne i wydajnościowe.

Obsługa posprzedażowa

Zapewniamy stałą opiekę w zakresie aktualizacji treści, elementów serwisu i bezpieczeństwa. Dbamy o rozwój i rozbudowę serwisów o kolejne wymagane funkcjonalności. Posiadamy narzędzia, wiedzę i kompetencje do tego abyś czuł się bezpiecznie, komfortowo i odzyskał czas.