PLEN

Strategia

Strategia marki - strategia komunikacji

Dobra strategia powinna być realna do wdrożenia i skuteczna. Prace związane z opracowaniem strategii obejmują warsztat z Klientem a następnie część audytorską, analityczną i strategiczną. W części audytorskiej badamy obecny stan marki, czym dysponuje, jak się komunikuje, jak realizuje cele. W części analitycznej opracowujemy: analizę rynku, analizę konkurencji, analizę grupy docelowej, przegląd marki i pozycjonowanie, analizę SWOT. W części strategicznej definiujemy; cele komunikacyjne i sprzedażowe, grupy docelowe marki, opracowujemy strategię komunikacji marki, strategię promocji a całość zamykamy w harmonogramie działań.

Efektem prac jest kilkudziesięcio lub kilkusetstronicowy dokument z analizą marki, rynku, strategią komunikacji, promocji i harmonogramem działań. Dokument strategiczny omawiamy z Klientem w formie podsumowującego spotkania warsztatowego.