facebook
Grupa ADream - Agencja Interaktywna Kraków

Regulamin promocji „ VOUCHER ”

  1. Organizatorem promocji jest Agencja Interaktywna ADream sp. z o.o. al. Słowackiego 17a 31-159 Kraków NIP: 6762477695 , zwana dalej Organizatorem.
  2. Uczestnikiem promocji jest osoba posiadająca voucher wydany przez Organizatora.
  3. Voucher jest ważny od 17.02.2017 do 17.02.2018.
  4. Voucherów nie można ze sobą łączyć – jeden voucher może być wykorzystany na realizację jednego projektu.
  5. Voucher nie może być wymieniony na gotówkę lub inną nagrodę rzeczową.
  6. Aby skorzystać z vouchera należy wypełnić brief: http://brief.adream.pl/ lub umówić się na spotkanie: biuro@adream.pl, 12 307 88 80. Na podstawie danych zebranych za pośrednictwem briefu (lub podczas spotkania) Organizator przygotuje wycenę i przedstawi ją Uczestnikowi. Po otrzymaniu wyceny Uczestnik może okazać voucher, który obniży wycenę o widniejącą na nim kwotę.
  7. Czas realizacji zlecenia ustalany jest indywidualnie dla każdego projektu i jest on niezależny od daty ważności vouchera.
Top