PLEN

Carerry

We are looking for experienced strategists, who will be responsible for creating and implementing long-term marketing strategies for our clients. We are a group of companies from the advertising and marketing industry - each of them with its own narrow specialization, but thanks to joint action, we offer clients a wide range of services. We are looking for people with whom we will be able to work even wider, confront different directions of thinking about marketing, and derive new industry know-how.

Responsibilities:

Your job will be to introduce new inspirations, knowledge and unique know-how to our strategies. We do not want to limit you to specific strategic areas - tell us what you are good at: in consumer research, communication strategies, branding, 360 campaigns, digital marketing strategies. We will require proficiency in monitoring the market, trends, tools, competition and research as well as analyzing the effectiveness of our activities. We need people who will recommend even better development paths for our clients.

Requirements:

 • several years of experience in creating marketing strategies;
 • excellent knowledge of traditional and digital media;
 • efficient combination of creativity and analytical thinking;
 • good manners;
 • excellent communication skills;;
 • full professional proficiency in English
 • knowledge of issues related to market research, marketing and business analysis;
 • basic knowledge of psychology, sociology and economics

We can offer you:

 • work in the project’s system (maybe also full-time - we'll talk about it);
 • the ability to create strategies for large companies;
 • cooperation with specialists from our companies, including website development, internet marketing, visual identification and branding;
 • partners for whom you will be able to implement B2B projects;
 • salary will be determined individually on the basis of your experience and the agreed scope of cooperation.

Meet us! We will show you how we have worked so far, and you will show us the gems among your strategies. We would like to know:

 • How many years of experience do you have in the industry?
 • How many strategies have you developed?
 • What was the scope of the strategies? (How extensive were they?)
 • What brands did you prepare your strategies for and what goals did you achieve? (Tell us about the 3 most recognizable companies.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą formularza. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).”

Możliwa forma współpracy z agencją:

Administratorem Danych Osobowych jest Agencja Interaktywna ADream Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Chopina 18/3a, KRS: 0000517132. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.